1,000.00 KN donirate prema
Pet za Petu!

Crowdfunding kampanja "Za Petu!" ima za cilj pomoći Petoj gimnaziji da dostojanstveno proslavi svoj 80. rođendan, što je kao jedna od najboljih škola u Republici Hrvatskoj i zaslužila.

Donirajte kao Gost ili se Logirajte

Donirajte kao:Naćin plaćanja: